Banner
ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 02 Bùi Hiếu Thi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Bùi Hiếu Thi   Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Môn Toán lớp 4
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng) Xem xét
2 04 Phí Thị Mai Phương
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Phí Thị Mai Phương Đại học Tôn Đức Thắng Luyện chữ đẹp lớp 1
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,200,000 đồng) Xem xét
3 542 Bé Trúc
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Bé Trúc Đại Học Sư Phạm Gia sư toán lớp 8
Lương: 1,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 480,000 đồng) Đã nhận lớp
4 442 Nguyễn Thành Quốc Vương
Hiện là: Nam Cử Nhân
Gia sư: Nguyễn Thành Quốc Vương Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tiếng Anh Giao Tiếp
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 900,000 đồng) Xem xét
5 02 Tạ Duy Anh
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Tạ Duy Anh Đại Học Nguyễn Tất Thành Môn Toán lớp 4
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng) Xem xét
6 05 Võ Nguyễn Huyền My
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Võ Nguyễn Huyền My Đại học Luật TPHCM Môn Toán, Tiếng Việt, Luyện chữ Lớp 1
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng) Xem xét
7 442
Hiện là: Nam
Tiếng Anh Giao Tiếp
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 1,050,000 đồng) Xem xét
8 05 Nguyễn Trà Giang
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Trà Giang Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Môn Toán, Tiếng Việt, Luyện chữ Lớp 1
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 525,000 đồng) Xem xét
9 443 HỒ THANH NGÂN
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: HỒ THANH NGÂN ĐHSG Gia sư toán lớp 6
Lương: 3,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 35% = 1,225,000 đồng) Xem xét
10 02
Hiện là: Nam
Môn Toán lớp 4
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng) Xem xét
11 Nguyễn Thị Yến Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Thị Yến Nhi Đại học Sư Phạm TPHCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 720,000 đồng) Xem xét
12 434 Trần Lệ Đoan
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Trần Lệ Đoan Đại học Sài Gòn Gia sư hoá Lớp 10
Lương: 2,700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 810,000 đồng) Xem xét
13 Nguyễn Hoàng Nhựt
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Hoàng Nhựt Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 0% = Liên hệ) Xem xét
14 06 Nguyễn Võ Chấn Huy
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Võ Chấn Huy Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học HUFLIT Anh văn giao tiếp lớp 1
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng) Xem xét
15 02 Nguyễn Võ Chấn Huy
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Võ Chấn Huy Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học HUFLIT Môn Toán lớp 4
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng) Xem xét
16 Nguyễn Võ Chấn Huy
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Võ Chấn Huy Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học HUFLIT
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 750,000 đồng) Xem xét
17 Trần Lệ Đoan
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Trần Lệ Đoan Đại học Sài Gòn
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,200,000 đồng) Xem xét
18
Hiện là: Nam

Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng) Xem xét
19
Hiện là: Nam

Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = Liên hệ) Xem xét
20 Bé Trúc
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Bé Trúc Đại Học Sư Phạm
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 900,000 đồng) Đã nhận lớp
« 1 2 3 4 »