Banner
ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 134 Bé Trúc
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Bé Trúc Đại Học Sư Phạm Cần Gia Sư LTĐH Môn Toán
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,200,000 đồng) Đủ điều kiện
2 144 NGUYỄN HỮU NAM
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: NGUYỄN HỮU NAM Trường Đại Học Văn Lang Lớp 7
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = Liên hệ) Xem xét
3 09 Đỗ thị Thanh Huyền
Hiện là: Nam giáo viên tự do
Gia sư: Đỗ thị Thanh Huyền Hutech Môn Toán lớp 8
Lương: 2,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng) Đã nhận lớp
4 114 Đỗ thị Thanh Huyền
Hiện là: Nam giáo viên tự do
Gia sư: Đỗ thị Thanh Huyền Hutech Môn Toán Lớp 2
Lương: 5,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 20% = 1,000,000 đồng) Đã nhận lớp
5 115
Hiện là: Nam
Lớp trung n1
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,200,000 đồng) Đã nhận lớp
6 08
Hiện là: Nam
Tiếng Anh lớp 6
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng) Đã nhận lớp
7 12 Nguyễn Văn A
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Văn A Đại Học Sư Phạm Môn hóa lớp 12
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng) Đã nhận lớp
8 12
Hiện là: Nam
Môn hóa lớp 12
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng) Xem xét
9 80
Hiện là: Nam
Cần giáo viên anh văn đang đứng lớp
Lương: 4,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 40% = 1,600,000 đồng) Đã nhận lớp
10 80
Hiện là: Nam
Cần giáo viên anh văn đang đứng lớp
Lương: 4,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 40% = 1,600,000 đồng) Xem xét
11 82
Hiện là: Nam
Gia sư môn toán
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 35% = 1,400,000 đồng) Đã nhận lớp
12 80 Nguyễn Văn A
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Văn A Đại Học Sư Phạm Cần giáo viên anh văn đang đứng lớp
Lương: 4,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 40% = 1,600,000 đồng) Xem xét
13 01 Nguyễn Thị Hà Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Thị Hà Nhi Đại học Mở Môn Toán lớp 5
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng) Xem xét
14 01 Đinh Thị Lệ Chi
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư Đinh Thị Lệ Chi Trường Quốc Tế Á Châu Môn Toán lớp 5
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 700,000 đồng) Xem xét
15 82 Nguyễn viết Sự
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Nguyễn viết Sự Đai học sư ph Vinh Gia sư môn toán
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 35% = 1,400,000 đồng) Xem xét
16 04 Nguyễn Thị Hải Xuân
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Thị Hải Xuân Cao đẳng sư phạm TW. TP.HCM Luyện chữ đẹp lớp 1
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 480,000 đồng) Xem xét
17 01 Diệp Tấn Lộc
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Diệp Tấn Lộc Đại học Sư Phạm TPHCM Môn Toán lớp 5
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng) Xem xét
18 01 Võ Đức Toàn
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Võ Đức Toàn UEH Môn Toán lớp 5
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng) Xem xét
19 12 Hoàng Thị Ngân Hồng
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Hoàng Thị Ngân Hồng Đại Học Vinh Môn hóa lớp 12
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng) Xem xét
20 82 Nguyễn Duy Khánh
Hiện là: Nam thạc sĩ
Gia sư: Nguyễn Duy Khánh Đại học Khoa học Tự nhiên Gia sư môn toán
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 35% = 1,400,000 đồng) Xem xét
« 1 2 »