Banner
MS: 415
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Tiếng Việt
Địa chỉ: Hoàng văn Thụ - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối thứ 2,4,6 từ 7h30
Yêu cầu: Giáo viên nữ Kinh nghiệm
MS: 114
Lớp đã giao
20%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: 190 Bạch Đằng - H.Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Mức lương: 5,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng
Yêu cầu: trẻ
MS: 06
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: Xuân Thới 13 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Dạy 120 phút / buổi ,T2,T4,T6,17h30-19h30
Yêu cầu: Kinh nghiệm
MS: 05
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Tiếng Việt
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Cảnh - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Dạy 120 phút / buổi ,T4 từ 19h30 - 20h30, T7 từ 8h30 - 10h30
Yêu cầu: Sinh viên Nữ có kinh nghiệm
MS: 04
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Rèn chữ
Địa chỉ: Tân Hòa Đông - Bình Trị Đông - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: 19h - 21h
Yêu cầu: Có kinh nghiệm
MS: 03
Lớp đang cần gia sư
35%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Ấp Chiến Lược - Bình Trị Đông - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 19h - 21h
Yêu cầu: Giáo viên nhiệt tình
MS: 02
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Xuân Thới Thượng - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 18h - 21h
Yêu cầu: Sinh viên nhiệt tình
MS: 01
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: 18h - 20h
Yêu cầu: Giáo Viên nghiêm khắc