Banner
MS: 80
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Sắp xếp
Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm
MS: 14
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Ngô Tất Tố - P21 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Dạy 90 phút/buổi , T3 T6, từ 18h - 19h30
Yêu cầu: Có kinh nghiệm
MS: 13
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Âp Chiến Lược - Bình Trị Đông - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T3,T6 18h - 20h
Yêu cầu: Có kinh nghiệm