Banner

Thanh toán

  • - Khi đi chuyển khoản nhận lớp gọi số 0983.988.404 để kiểm tra trạng thái lớp.
  • - Ngân Hàng Á Châu (chi nhánh khu công nghiệp Tân Bình)
  •              Chủ Tài Khoản: Nguyễn Thị Lành
  •              Số Tài Khoản:   164626839