Banner
/ tuần
Bấm like fanpage để nhận chương trình ưu đãi từ trung tâm

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO 1 THÁNG (3 BUỔI/TUẦN)
LỚP SINH VIÊN SINH VIÊN SƯ PHẠM GIÁO VIÊN
LÁ,1,2,3,4 1.200.000 – 1.500.000 1.500.000 2.400.000-3.000.000
LỚP 5,6,7,8 1.200.000 – 1.600.000 1.400.000 – 1.600.000 3.000.000 – 3.600.000
LỚP 9,10,11 1.400.000 – 1.600.000 1.600.000 – 1.800.000 3.000.000 – 3.600.000
LỚP 12, LTĐH 1.400.000 – 1.600.000 1.600.000 – 1.800.000 3.600.000 – 4.000.000
NGOẠI NGỮ
NĂNG KHIẾU
1.600.000 – 1.900.000 3.000.000 – 3.600.000

 

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO 1 THÁNG (5 BUỔI/TUẦN)
LỚP SINH VIÊN SINH VIÊN SƯ PHẠM GIÁO VIÊN
LÁ, 1,2,3,4 1.900.000 – .2.400.000 2.000.000 – 2.500.000 3.000.000 – 3.600.000
LỚP 5,6,7,8 2.000.000 – 2.500.000  2.500.000 – 3.000.000 3.500.000 – 4.000.000
LỚP 9,10,11 2.400.000 – 3.000.000 2.500.000 – 3.000.000 4.000.000 – 4.500.000
LỚP 12, LTĐH 3.000.000 – 3.600.000 3.400.000 – 3.800.000 4.500.000 – 5.000.000
NGOẠI NGỮ
NĂNG KHIẾU
3.500.000 – 4.000.000 4.000.000 – 5.000.000

Lưu ý:
Thời gian học: Phụ huynh có thể trao đổi với Trung Tâm hoặc Gia sư khi đến nhận lớp.
Thời gian giảng dạy:
-         Sinh Viên: 120 phút / buổi.
-         Giáo Viên: 90 phút/ buổi.
Bảng giá này chỉ có giá trị tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo yêu cầu Phụ huynh.

=> Phụ huynh đăng ký tìm gia sư TẠI ĐÂY.

Đăng ký tìm gia sư