Banner
MS: 542
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Khu Bến Xưa,quận 12 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Từ 18h thứ 4,6
Yêu cầu: Sinh viên nữ
Liên hệ: 0983 988 404
MS: 443
Lớp đang cần gia sư
35%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Tân thới nhất 2 - H.Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: thứ 4,7 và chủ nhật
Yêu cầu: giáo viên kinh nghiệm
MS: 10
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy:
Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Dạy 90 phút/buổi ,T3,T5,từ 13h-21h
Yêu cầu: Kinh Nghiệm
MS: 09
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyến Hữu Cảnh - Đông Hòa - Thị xã Dĩ An - Bình Dương
Mức lương: 2,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Dạy 120 phút / buổi ,T2,T4,T6 , 19h - 21h
Yêu cầu: Có kinh nghiệm
MS: 08
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng - Linh Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Dạy 120 phút / buổi ,T3,T5,t7, 19h - 21h
Yêu cầu: Chăm chỉ
MS: 07
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Cảnh - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T3,T6 18h - 20h
Yêu cầu: Kinh nghiệm