Banner

Thông tin cho phụ huynh

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP: ​  Giáo Viên/ Sinh Viên sẽ dành một buổi để trao đổi về học lực, cách học cũng như cách giảng dạy     --> lên giáo án phù hợp...

Nội dung cho phụ huynh