Banner
MS: 133
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp Người Lớn
Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: Nguyễn Huệ - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: các buổi tối từ 7h30
Yêu cầu: kinh nghiệm