Banner
MS: 145
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: 92 đường Nguyễn Sơn - Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối thứ 2,3 ,3,5,6,7 từ 7h30
Yêu cầu: Giáo viên nữ Kinh nghiệm
MS: 144
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy:
Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - Q.Bình Tân - Hồ Chí Minh
Mức lương: Liên hệ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 8h sáng thứ 7,CN ,tối thứ4
Yêu cầu:
MS: 143
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: đường Trần Văn Đang - Q.3 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 8h sáng thứ 7,CN ,tối thứ4
Yêu cầu: Giáo viên nữ Kinh nghiệm
MS: 142
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy:
Địa chỉ: đường Bến Văn Đồn - Q.4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối thứ 2,4,6 từ 7h30
Yêu cầu: Giáo viên nữ Kinh nghiệm
MS: 140
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Lũy Bán Bích , - Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian:
Yêu cầu: Giáo viên nam
MS: 138
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Tiếng Việt
Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối thứ 2,4,6 từ 7h30
Yêu cầu: Sinh viên nữ
MS: 137
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Tiếng Việt
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú - Q.Bình Tân - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối thứ 2,4,6 từ 7h30
Yêu cầu: Sinh viên nữ
MS: 136
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Lũy Bán Bích - Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối thứ 2,6 từ 7h30
Yêu cầu: Giáo viên nữ Kinh nghiệm
MS: 134
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Luyện Thi Đại Học
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Trường Chinh - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: cả ngày thứ 7 và chủ nhật
Yêu cầu: Giáo Viên kinh nghiệm
MS: 133
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp Người Lớn
Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: Nguyễn Huệ - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: các buổi tối từ 7h30
Yêu cầu: kinh nghiệm
« 1 2 »