Banner
MS: 542
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Khu Bến Xưa,quận 12 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Từ 18h thứ 4,6
Yêu cầu: Sinh viên nữ
Liên hệ: 0983 988 404
MS: 499
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Chung cư imperia, - Q.2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Từ 18h thứ 23456
Yêu cầu: Gia su kinh nghiệm
Liên hệ: 0983 988 404
MS: 498
Lớp đang cần gia sư
0%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Đường số 3 - Q.7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: 5h thứ 2,4
Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm
Liên hệ: 0983 988 404
MS: 494
Lớp đang cần gia sư
0%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Hẻm 803 ,đường Tân Phong - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: Liên hệ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: 5h thứ 2,4
Yêu cầu: Giáo viên chuyên văn
Liên hệ: 0983 988 404
MS: 493
Lớp đang cần gia sư
0%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Hẻm 803 ,đường Tân Phong - Q.7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: 5h thứ 2,4
Yêu cầu: Giáo viên chuyên văn
Liên hệ: 0983 988 404
MS: 492
Lớp đang cần gia sư
35%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy:
Địa chỉ: Đường số 3 - Q.7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Từ 17h30 thứ 24
Yêu cầu: Giáo viên nữ
Liên hệ:
MS: 443
Lớp đang cần gia sư
35%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Tân thới nhất 2 - H.Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: thứ 4,7 và chủ nhật
Yêu cầu: giáo viên kinh nghiệm
MS: 442
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: Đoàn Văn Bơ - Q.4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: sinh viên kinh nghiệm
MS: 434
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: - Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Từ 17h thứ 3,5
Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm
Liên hệ: 0983 988 404
MS: 415
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Tiếng Việt
Địa chỉ: Hoàng văn Thụ - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối thứ 2,4,6 từ 7h30
Yêu cầu: Giáo viên nữ Kinh nghiệm
« 1 2 »