Banner

Dạy con như thế nào cho đúng

Dạy con như thế nào cho hiệu quả, ông bà ta có câu, thương cho roi cho vọt, vì vậy dạy con cái sao cho hiệu quả.
trong cuộc sống hiện đại hóa hiện nay, việc dạy con là vấn đề cha mẹ nào cũng lo, nên mới có câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
cho nên dạy con như thế nào hợp lý, tùy hoàn cảnh tùy gia sư của chúng ta,cho nên dạy con cái phải tùy giai đoạn,tùy độ tuổi, để dạy cho con một cách phù hợp sau này.
khi độ tuổi còn lên 4, lên 5, độ tuổi này rất nhạy cảm trong việc lời ăn tiếng nói, không nên nói tục trước mặt con nhỏ, vì rất tiếp thu theo xu hướng hiện đại hóa. Ở độ tuổi đó cha mẹ cần quan tâm chăm sóc con nhỏ nhiều hơn, giống như những cây con mới trưởng thành.